ราคากลางกล้องโทรทัศน์สำหรับถ่ายภาพทางดาราศาสตร์แบบหักเหแสงhttp://www.e-manage.sci.ubu.ac.th/openFile.aspx?id=Njg0OTA=ประกาศโดย
นางสาวจิราภรณ์ ทองสุด
ติดต่อผู้ประกาศข่าว 0-4535-3401-4 หมายเลขภายใน 4424
29 สิงหาคม 2560 , 10:01 น.