การยื่นคำร้องขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2560รายละเอียดการยื่นคำร้องขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2560 ตามลิงค์ที่แนบ


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :

ประกาศโดย
นายสมบัติ หลักบุญ
ติดต่อผู้ประกาศข่าว 0-4535-3401-4 หมายเลขภายใน 4416
28 สิงหาคม 2560 , 11:43 น.