ขั้นตอนการดำเนินการ ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. กรอ. ประจำปีการศึกษา 2560ประกาศกำหนดการและขั้นตอนการดำเนินงานทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. กรอ. 
- ประเภทผู้กู้รายใหม่ และรายเก่า กรณีย้ายสถานศึกษา
http://www.e-manage.sci.ubu.ac.th/openFile.aspx?id=NjgzNjY=
- ประเภทผู้กู้รายเก่า เลื่อนระดับชั้น
http://www.e-manage.sci.ubu.ac.th/openFile.aspx?id=NjgzNjU=

กรุณา ศึกษารายละเอียดและวิธีการดำเนินการโดยละเอียด
รายละเอียดตามลิงค์ที่แนบ

หมายเหตุ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรต่อเนื่อง) กำหนดหลักสูตรเป็น 4 ปี ระดับชั้น ปีที่ 3


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :

ประกาศโดย
นายสมบัติ หลักบุญ
ติดต่อผู้ประกาศข่าว 0-4535-3401-4 หมายเลขภายใน 4416
8 สิงหาคม 2560 , 10:56 น.