บริษัท เอส.เอส.การสุรา จำกัด จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตราโรงงานสุรา บริษัท เอส.เอส.การสุรา จำกัด จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง หัวหน้ากะ-หมักส่า , เจ้าหน้าที่วิเคราะห์, เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ รวมจำนวน 3 อัตรา รายละเอียดและคุณสมบัติเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ

เอกสารแนบ


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :

ประกาศโดย
นายนัฐพงษ์ สืบสุข
ติดต่อผู้ประกาศข่าว 0-4535-3401-4 หมายเลขภายใน 4466
21 เมษายน 2560 , 8:51 น.