เรื่อง เรียกอันดับสำรอง เพื่อเข้าค่าย 2 ในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2559ประกาศเรียกอันดับสำรอง เพื่อเข้าค่าย 2  ในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2559 จำนวน  2 สาขา ได้แก่ ค่ายฟิสิกส์โอลิมปิก จำนวน 2 คน และค่ายเคมีโอลิมปิก จำนวน 2 คน

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ส่วนค่ายชีววิทยาโอลิมปิก ยังไม่ได้มีการเรียกอันดับสำรองขึ้นมาเข้าค่าย เนื่องจากมีนักเรียนตอบรับเต็มจำนวน 

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :

ประกาศโดย
นางลลิตภัทรา ริมทอง
ติดต่อผู้ประกาศข่าว 0-4535-3401-4 หมายเลขภายใน 4470
9 ธันวาคม 2559 , 15:03 น.