รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก ดาราศาสตร์ (ม.ต้นและม.ปลาย) โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 ปีการศึกษา 2559คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ขอประกาศรายชื่อนักเรียน เพื่อเข้าอบรมวิชาการค่าย 2 ปีการศึกษา 2559 ค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก (ม.ต้น) และค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก (ม.ปลาย)  ในระหว่างวันที่ 10 – 24 มีนาคม 2560   ณ  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

   สําหรับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก 2 ค่ายวิชานี้ กรุณาเข้าไปตอบรับ เพื่อยืนยันการเข้าค่าย 2 ในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน.  ที่เว็บไชต์  http://www.olympic.sci.ubu.ac.th ได้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2559  หากไม่ยืนยันการเข้าค่าย ตามเวลาที่กําหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :

ประกาศโดย
นางลลิตภัทรา ริมทอง
ติดต่อผู้ประกาศข่าว 0-4535-3401-4 หมายเลขภายใน 4470
29 พฤศจิกายน 2559 , 13:39 น.