รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 ปีการศึกษา 2559 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. เพื่อเข้าอบรมวิชาการค่าย 2 ปีการศึกษา 2559 จํานวน 5 สาขาวิชา ได้แก่ ค่ายวิชาชีววิทยาโอลิมปิก ค่ายเคมีโอลิมปิก ค่ายฟิสิกส์โอลิมปิก ค่ายคณิตศาสตร์โอลิมปิก และ ค่ายคอมพิวเตอร์โอลิมปิก

 สําหรับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก  กรุณาเข้าไปตอบรับ เพื่อยืนยันการเข้าค่าย 2 ในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน.  ที่เว็บไชต์  http://www.olympic.sci.ubu.ac.th ได้ตั้งแต่วันที่ 24 – 30 พฤศจิกายน 2559  หากไม่ยืนยันการเข้าค่าย ตามเวลาที่กําหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ และคณะวิทยาศาสตร์จะดำเนินการเรียกลำดับสำรองถัดไป


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :

ประกาศโดย
นางลลิตภัทรา ริมทอง
ติดต่อผู้ประกาศข่าว 0-4535-3401-4 หมายเลขภายใน 4470
22 พฤศจิกายน 2559 , 15:19 น.