ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ (รับสมัครถึงวันที่ 12 ก.ค.2556)ประกาศ
เอกสารแนบ : ('กรุณาดาวน์โหลดเอกสารก่อนเปิด')

ประกาศโดย
นายปรีชา บุญทำนุก
ติดต่อผู้ประกาศข่าว 0-4535-3401-4 หมายเลขภายใน 4422-3
24 มิถุนายน 2556 , 12:10 น.