ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ (รับสมัครถึงวันที่ 12 ก.ค.2556)ประกาศ
เอกสารแนบ : (หากไม่สามารถเปิดได้ให้เซฟเอกสารลงเครื่องก่อน แล้วจึงเปิด)

ประกาศโดย
นายปรีชา บุญทำนุก
เบอร์ติดต่อกลับ 0-4535-3401-4 ต่อ 4422-3
24 มิถุนายน 2556 , 12:10 น.