สหกรณ์ชาวสวนยางบึงโขงหลง จ.บึงกาฬ

ส่งมอบเครื่องผสมกรดให้แก่สหกรณ์ชาวสวนยางบึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ วันที่ 20 กรกฏาคม 2563


Post Date: 2020-07-13 13:45:15

Our Product

เครื่องผสมกรด Formic แบบอัตโนมัติ