ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้แทนศูนย์ค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก ปีการศึกษา 2564

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินการโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ ค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ในระหว่างวันที่ 18 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2565 แบบผสมผสาน (แบบออนไลน์และในที่ตั้ง) นั้น


      บัดนี้ การดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนผู้แทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เสร็จสิ้นแล้ว ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนผู้แทนศูนย์ ค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ ค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2564  ดังมีรายชื่อแนบตามท้ายประกาศนี้  


      จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน สําหรับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนผู้แทนศูนย์  โปรดตอบรับยืนยันสิทธิ์เป็นนักเรียนผู้แทนศูนย์ ภายในวันที่ 12 - 14 พฤษภาคม 2565 หากไม่ตอบรับยืนยันสิทธิ์  ตามวัน เวลา ที่กําหนด ถือว่าสละสิทธิ์ ทั้งนี้ วัน เวลา และสถานที่ ในการเข้าร่วมค่ายติวเข้มก่อนการแข่งขันโอลิมปิกระดับชาติ ปีการศึกษา 2564 จะแจ้งในทราบในภายหลัง


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
   
  ดาว์นโหลดเอกสาร 1  
โพสต์โดย ลลิตภัทรา พงษ์มาลี : ประกาศเมื่อ 12 พ.ค. 2022   จำนวนผู้อ่าน : 2566 ครั้ง

อ่านข่าวทั้งหมด
นักศึกษา | ศิษย์เก่า | ข่าวรับสมัครงาน | ระบบสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(Privacy Policy) | ข้อตกลงด้านสิทธิ์การใช้งาน