ประกาศให้สิทธิ์โควตานักเรียน เพื่อเข้าค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ค่าย 1 ปีการศึกษา 2564

     อ้างถึง ธรรมนูญการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ  รับรองจากการประชุมคณะกรรมการวิชาการดาราศาสตร์ ลงวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 โรงแรมเบอร์เคลีย์ กรุงเทพมหานคร  ได้พิจารณาให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่เข้าค่าย 2 ผู้ได้คะแนนลำดับที่ 1 - 10 จะให้โควตาพิเศษเข้าค่ายดาราศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก และให้เข้าค่ายที่ศูนย์เดิมในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เท่านั้น หากนักเรียนย้ายโรงเรียนไปเข้าโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ข้ามพื้นที่ศูนย์จัดค่าย จะไม่ได้รับสิทธิ์การได้รับโควตาพิเศษดังกล่าว โดยจะให้โควตาพิเศษเพียง 1 ครั้ง นั้น


    ตามธรรมนูญดังกล่าวมาข้างต้น คณะวิทยาศาสตร์ ได้พิจารณาให้โควตานักเรียนอันดับ 1 – 10  ค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ค่าย 2 ปีการศึกษา 2563 ให้มีสิทธิ์เข้าค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ค่าย 1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 10 คน โดยนักเรียนที่สมัคร ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 5 ในปีการศึกษา 2564 ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 14 ปี บริบูรณ์ ในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และอายุไม่เกิน 19 ปี บริบูรณ์  ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 สำหรับนักเรียนที่สนใจโปรดกรอก “ใบสมัครโควตา เข้าค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษาศึกษาตอนปลาย  ค่าย 1 ปีการศึกษา 2564” ภายในระหว่างวันที่ 21 - 23 มีนาคม 2565 หากพ้นกำหนดในช่วงเวลาดังกล่าว ถือว่าท่านสละสิทธิ์ 


                ประกาศ ณ วันที่  21 มีนาคม พ.ศ. 2565


 


 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
   
  ดาว์นโหลดเอกสาร 1  
โพสต์โดย ลลิตภัทรา พงษ์มาลี : ประกาศเมื่อ 21 มี.ค. 2022   จำนวนผู้อ่าน : 3157 ครั้ง

อ่านข่าวทั้งหมด
นักศึกษา | ศิษย์เก่า | ข่าวรับสมัครงาน | ระบบสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(Privacy Policy) | ข้อตกลงด้านสิทธิ์การใช้งาน