แนวปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2563

1. งดการจัดกิจกรรมงานเลี้ยง กิจกรรมแสดงความยินดีต่าง ๆ แต่สามารถจัดซุ้มถ่ายภาพแสดงความยินดีได้ และขอความร่วมมือบัณฑิต ผู้ติดตามบัณฑิต และนักศึกษา ให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยเคร่งครัด


2. ขอความร่วมมือให้ผู้ปกครอง ผู้ติดตามบัณฑิต เข้าเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยตามจำนวนเท่าที่จำเป็น เพื่อลดความแออัด โดยสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา งดเว้นการรับประทานอาหารร่วมกัน และรักษาระยะห่างตลอดกิจกรรม


3. ผู้ปกครอง ผู้ติดตามบัณฑิตและประชาชนทั่วไป โปรดแสดงใบรับรองการรับวัคซีน (Vaccine certification) หรือ ผลตรวจคัดกรองแบบ ATK  จากโรงพยาบาล สถานพยาบาล หรือหน่วยงานที่ให้บริการฉีดวัคซีนหรือตรวจคัดกรอง โดยมีผลเป็นลบภายในระยะเวลา 48 ชั่วโมง และบันทึกข้อมูลประเมินความเสี่ยงเพื่อการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านแอปพลิเคชัน HugUBU 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
โพสต์โดย ศันสนืย์ สืบสุข : ประกาศเมื่อ 07 ธ.ค. 2021   จำนวนผู้อ่าน : 469 ครั้ง

อ่านข่าวทั้งหมด
นักศึกษา | ศิษย์เก่า | ข่าวรับสมัครงาน | ระบบสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย