คณะวิทยาศาสตร์ให้การต้อนรับ H.E. Mrs. Suchitra Durai เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย

         เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 H.E. Mrs. Suchitra Durai, เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยและผู้ติดตาม ได้เข้าเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร. ปุริม จารุจำรัส รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ บรรยายสรุปกิจกรรมการวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ และรองศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์ศรี สุภาษร บรรยายสรุปหลักสูตรการเรียนการสอนและกิจกรรมทางวิชาการ หลังจากนั้น ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมหารือถึงกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันในอนาคต โดยการหารือในครั้งนี้สถานฑูตอินเดียยินดีให้ความช่วยเหลือในการประสานงานเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัย การศึกษาและการพัฒนาบุคลากร


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
โพสต์โดย สมปอง เวฬุวนาธร : ประกาศเมื่อ 29 พ.ย. 2021   จำนวนผู้อ่าน : 375 ครั้ง

อ่านข่าวทั้งหมด
นักศึกษา | ศิษย์เก่า | ข่าวรับสมัครงาน | ระบบสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย