ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ คว้ารางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2564 ด้านผลงานดีเด่น

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.มนตรี สว่างพฤกษ์ ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2564 ด้านผลงานดีเด่น 


        รศ.ดร.มนตรี สว่างพฤกษ์ สำเร็จการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อปี พ.ศ. 2546 (กันเกราช่อที่ 12)  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2549 และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ดประเทศสหราชอาณาจักร เมื่อปี พ.ศ. 2553 เคยได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2562 จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ รางวัล Asian Rising Star Awardees ประจำปี 2019 จาก The Federation of Asian Chemical Societies (FACS) ณ กรุงไทเป สาธารณรัฐจีน และรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี 2557 จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ปัจจุบันตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัดสำนักวิชาวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยสิริเมธี นับเป็นอีกหนึงความภาคภูมิใจของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
   
  ประกาศศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2564  
โพสต์โดย สมปอง เวฬุวนาธร : ประกาศเมื่อ 15 พ.ย. 2021   จำนวนผู้อ่าน : 628 ครั้ง

อ่านข่าวทั้งหมด
นักศึกษา | ศิษย์เก่า | ข่าวรับสมัครงาน | ระบบสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย