คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อม ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษา 2/2564

         เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อม ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษา 2/2564 แบบออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน zoom โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สุภาษร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.มะลิวรรณ อมตธงไชย ประธานหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.สุระ วุฒิพรหม ประธานหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ณัฏฐ์ ดิษเจริญ ประธานหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่และให้ข้อคิดในการเรียน ดร.อนุสรณ์ บรรเทิง รองผู้อำนวยการฝ่ายจัดการทรัพยากรและพัฒนาสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แนะนำฐานข้อมูลวิจัยและบริการของสำนักวิทยบริการ คุณอัญชลี มาจันทร์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ แนะนำการลงทะเบียนเรียนและระบบที่เกี่ยวข้อง และมีรายการ Show & Share โดยมี นายชวิต ภูมิพนา นักศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  และ ดร.เอกพงศ์ บัวชุม ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ร่วมแชร์ประสบการณ์การเรียนและการทำวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา 


 


 


 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
   
  แนะนำฐานข้อมูลวิจัยและบริการของสำนักวิทยบริการ  
   
  กำหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อม  
   
  แนะนำลงทะเบียนและระบบที่เกี่ยวข้อง  
โพสต์โดย สมปอง : ประกาศเมื่อ 06 พ.ย. 2021   จำนวนผู้อ่าน : 358 ครั้ง

อ่านข่าวทั้งหมด
นักศึกษา | ศิษย์เก่า | ข่าวรับสมัครงาน | ระบบสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย
เว็บไซต์เดิม