คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมค่าย Dream to Science ครั้งที่ 3 (แบบออนไลน์) ภายใต้โครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจในการศึกษาในระดับอุดมศึกษาปีการศึกษา 2565

วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมค่ายDream to Science ครั้งที่ 3 แบบออนไลน์  ภายใต้โครงการภายใต้โครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจในการศึกษาในระดับอุดมศึกษาปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและสอบคัดเลือก รูปแบบใหม่ กระตุ้นยอดรับเข้าศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ และให้ได้จำนวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ตามแผนการรับเข้าศึกษาปีการศึกษา 256 โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 และปวส.ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมค่ายจำนวน  222 คน
โดยมีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้
- กิจกรรมช่วงเช้า (08.45 – 12.00 น.)      แนะนำประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี 10 หลักสูตร เล่นเกมส์ ถาม-ตอบ พร้อมแจกของรางวัล
- กิจกรรมช่วงบ่าย (13.00 – 16.00 น.
)     กิจกรรมสัมภาษณ์ 1 คน 1 สาขา ตามความสนใจของนักเรียน


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
โพสต์โดย ทุติยาภรณ์ วีระกุล : ประกาศเมื่อ 01 พ.ย. 2021   จำนวนผู้อ่าน : 238 ครั้ง

อ่านข่าวทั้งหมด
นักศึกษา | ศิษย์เก่า | ข่าวรับสมัครงาน | ระบบสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย
เว็บไซต์เดิม