ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีรับตรง รอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีรับตรง รอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2565

1.รับสมัครและชำระเงิน 11 ต.ค. - 30 พ.ย. 2564
2.ส่งเอกสารประกอบการสมัคร 11 ต.ค. - 30 พ.ย. 2564
3.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 8 ธ.ค. 2564
4.ประกาศรายชื่อผู้มีผ่านการสอบสัมภาษณ์ 23 ธ.ค. 2564
5.แจ้งความจำนงเข้าศึกษา 23-31 ธ.ค. 2564
6.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ายืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS 23 ธ.ค. 2564
7.ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS 7-8 ก.พ. 2565
8.สละสิทธิ์ในระบบ TCAS 9 ก.พ. 2565
9.ชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 11 ก.พ. - 5 มี.ค. 2565
คลิก-->ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีรับตรง รอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2565
https://drive.google.com/file/d/1bhAyK9bIL3RhlGASgQ3gFPwZTFTmCh14/viewติดตามข่าวสารการรับสมัครเข้าศึกษาได้ทางเว็บไซต์
https://reg2.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
    https://reg2.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp
    https://drive.google.com/file/d/1bhAyK9bIL3RhlGASgQ3gFPwZTFTmCh14/view

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
โพสต์โดย ทุติยาภรณ์ วีระกุล : ประกาศเมื่อ 11 ต.ค. 2021   จำนวนผู้อ่าน : 282 ครั้ง

อ่านข่าวทั้งหมด
นักศึกษา | ศิษย์เก่า | ข่าวรับสมัครงาน | ระบบสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย
เว็บไซต์เดิม