คณะวิทยาศาสตร์ Facebook Live ประชาสัมพันธ์หลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ หัวข้อ"เรียนอย่างไร...จึงนำไปสู่การร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมยางและพอลิเมอร์”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น. งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรม Facebook Live ประชาสัมพันธ์หลักสูตร หัวข้อในหัวข้อ เรียนอย่างไร...จึงนำไปสู่การร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมยางและพอลิเมอร์กับอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1. ดร.ศันศนีย์ ศรีจันทร์
2. ผศ.ชัยวุฒิ วัดจัง
3. ผศ.ดร.สราวุธ ประเสริฐศรี
4. อาจารย์ปราณี นุ้ยหนู


ผ่านเพจ: งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี https://www.facebook.com/UBUEntryOfficial/ 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โทร. 045-353-120, 045-353122 Facebook:UBUEntryofficial
สามารถรับชมคลิปย้อนหลังได้ที่เพจงานรับเข้าศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ
https://www.facebook.com/UBUEntryOfficial/videos/814079952621575


 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
    https://www.facebook.com/UBUEntryOfficial/

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
โพสต์โดย ทุติยาภรณ์ วีระกุล : ประกาศเมื่อ 08 ต.ค. 2021   จำนวนผู้อ่าน : 266 ครั้ง

อ่านข่าวทั้งหมด
นักศึกษา | ศิษย์เก่า | ข่าวรับสมัครงาน | ระบบสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย
เว็บไซต์เดิม