คณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ต้อนรับ GISTDA หารือการสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรและสำรวจพื้นที่การติดตั้งสถานีรับสัญญาณดาวเทียม

          เมื่อวันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 ศาสตร์ตราจารย์ ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  พร้อมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ต้อนรับ ดร.ดำรงค์ฤทธิ์ เนียมหมวด รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. (GISTDA) พร้อมคณะ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ ศรีวรมาศ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม ร่วมให้การต้อนรับ เพื่อหารือการสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรและสำรวจพื้นที่การติดตั้งสถานีรับสัญญาณดาวเทียม ณ ห้องประชุม sc113 อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
โพสต์โดย สมปอง : ประกาศเมื่อ 06 ต.ค. 2021   จำนวนผู้อ่าน : 380 ครั้ง

อ่านข่าวทั้งหมด
นักศึกษา | ศิษย์เก่า | ข่าวรับสมัครงาน | ระบบสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย
เว็บไซต์เดิม