นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ โชว์...ผลงาน “หมอนแปลงร่างพาราโฟมบีท” คว้ารางวัล Popular Vote การประกวดระดับประเทศ

          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวภริดา  ปักปิ่น นางสาวบุษยารัตน์  สรรศรี นางสาววรรณภา  แก้วนิล และ นางสาวศิริพร  แก่นจันทร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ เป็นตัวแทนเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดผลิตภัณฑ์ยางพาราและไม้ยางพารา เป็นผู้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ “หมอนแปลงร่างพาราโฟมบีท" และได้รับรางวัล Popular Vote เงินรางวัล 20,000.- บาท จากการประกวด Smart Rubber Products Champion 2021 การยางแห่งประเทศไทย ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2564 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวุฒิ  วัดจัง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สราวุธ  ประเสริฐศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม สำหรับโครงการ Smart Rubber Products Champion 2021 เป็นหนึ่งในกิจกรรมการประกวดนวัตกรรมของการยางแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 ที่คัดเลือกผลงานจากการประกวดผลิตภัณฑ์ยางพาราและไม้ยางพาราจากตัวแทนทุกภูมิภาคและการประกวด Start Up ด้านยางพารา จำนวน 20 ผลงาน ไปแข่งขันระดับประเทศเพื่อชิงรางวัล ซึ่งผู้ชนะการประกวดแต่ละประเภทมูลค่ารวมกว่า 120,000 บาท จัดโดย การยางแห่งประเทศไทยร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ผ่านระบบออนไลน์) เมื่อวันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา ภาคเช้าเป็นการเสวนา “มองไปข้างหน้ากับอนาคตการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราด้วยนวัตกรรม…เราจะทำได้ไหม ?” โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมยาง และในภาคบ่ายเป็นการประกวด Smart Rubber Products Champion 2021 จำนวน 20 ผลงาน ซึ่งผู้เข้าประกวดแต่ละทีมมีเวลาในการนำเสนอ 7 นาที และตอบคำถาม 3 นาที ต่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน และปรากฏว่า ผลงาน “หมอนแปลงร่างพาราโฟมบีท” ทีมพาราโฟมบีท นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับรางวัล Popular Vote ในครั้งนี้


          นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจ ของคณะวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาได้ร่วมแรงร่วมใจสร้างชื่อเสียงอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด และพร้อมที่จะเดินหน้าในการพัฒนาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนผลงานให้เป็นที่ประจักษ์และพร้อมก้าวขึ้นสู่ “มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างอนาคตร่วมกับชุมชน” ด้วยความมุ่งมั่น 


------------------------------------------
ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ข่าว/ภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
    https://www.ubu.ac.th/new/news_read.php?id=20103
    https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=593289528377772

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
โพสต์โดย สมปอง : ประกาศเมื่อ 27 ก.ย. 2021   จำนวนผู้อ่าน : 243 ครั้ง

อ่านข่าวทั้งหมด
นักศึกษา | ศิษย์เก่า | ข่าวรับสมัครงาน | ระบบสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย
เว็บไซต์เดิม