นักศึกษา ICT คณะวิทยาศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์สร้างเสริมวินัยจราจรและความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2564

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดคลิปสั้น จากโครงการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์สร้างเสริมวินัยจราจรและความปลอดภัยทางถนน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2564


โดยมีผลการประกวด ดังต่อไปนี้


 


1. รางวัลประเภทนักศึกษาทั่วไป


1.1 รางวัลชนะเลิศ ชื่อผลงาน "Respawan" เงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท


ได้แก่ นายสหัสวรรษ วงศ์สวัสดิ์ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์


1.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ชื่อผลงาน "ขับขี่อย่างปลอดภัย เพื่อกลับไปหา


คนที่รอ" เงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท ได้แก่ นายสิทธิศักดิ์ มารักษ์ นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์


1.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชื่อผลงาน "Safe Ride Safe Life" เงินรางวัล


จำนวน 2,000 บาท ได้แก่ นายนรวิชญ์ นระแสน นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์


 


2. รางวัลประเภทสโมสรนักศึกษาคณะ/วิทยาลัย


2.1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ชื่อผลงาน "THAILAND ONLY" เงินรางวัล


จำนวน 3,000 บาท ได้แก่ สโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (มีผู้ส่งเพียง 1 ผลงาน)


 


3. รางวัลประเภทชมรม สังกัดสมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


(ไม่มีผู้ส่งผลงาน)


 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
   
  ประกาศผลการประกวดคลิปสั้น  
โพสต์โดย สมปอง : ประกาศเมื่อ 06 ก.ย. 2021   จำนวนผู้อ่าน : 248 ครั้ง

อ่านข่าวทั้งหมด
นักศึกษา | ศิษย์เก่า | ข่าวรับสมัครงาน | ระบบสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย
เว็บไซต์เดิม