คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ฉีดพ่นสเปรย์แอลกอฮอล์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในอาคารและบริเวณโดยรอบ ตามมาตรป้องกันและควบคุมโรคจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

        คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดำเนินการฉีดพ่นสเปรย์แอลกอฮอล์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคภายในอาคารและบริเวณโดยรอบคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อความปลอดภัยของนักศึกษา บุคลากร และประชาชนโดยทั่วไปที่มาติดต่อราชการ ตามมาตรป้องกันและควบคุมโรคจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กำลังแพร่ระบาดอย่างรุนแรงอยู่ในขณะนี้


         ศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร  จึงสุทธิวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า คณะวิทยาศาสตร์ตระหนักถึงอัตรายและให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยในการใช้ชีวิตและห่วงใยต่อสุขภาพของ นักศึกษา บุคลากร และประชาชนโดยทั่วไปที่มาติดต่อราชการ จึงได้ดำเนินตามมาตรป้องกันและควบคุมโรคจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กำลังแพร่ระบาดอย่างรุนแรงอยู่ในขณะนี้ โดยการฉีดพ่นสเปรย์แอลกอฮอล์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคภายในอาคาร บริเวณโดยรอบคณะวิทยาศาสตร์ บริเวณลิฟต์ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการเรียน/การสอน ห้องประชุม ระเบียง เค้าเตอร์ บริเวณร้านอาหารในอาคาร บริเวณทางเดิน บริเวณสัมผัสร่วม ณ อาคารวิจัย อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ อาคารเคมี และอาคารฟิสิกส์ ซึ่งได้เริ่มดำเนินการฉีดพ้นสเปรย์แอลกอฮอล์ทำความสะอากและฆ่าเชื้อโรคภายในอาคารและบริเวณโดยรอบคณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นมาและแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา และได้จัดเตรียมสถานที่ตลอดจนอุปกรณ์สำหรับตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และแอลกอฮอล์ หรือแอลกอฮอล์เจล เพื่อให้บริการแก่ นักศึกษา บุคลากร และประชาชนที่มาติดต่อราชการ พร้อมกำหนดให้มีช่องทางเข้าออกในตัวอาคารเพียงช่องทางเดียวเท่านั้น


---------------------------------------
ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ข่าว/ภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
    https://www.ubu.ac.th/new/news_read.php?id=19885

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
โพสต์โดย สมปอง : ประกาศเมื่อ 30 ก.ค. 2021   จำนวนผู้อ่าน : 274 ครั้ง

อ่านข่าวทั้งหมด
นักศึกษา | ศิษย์เก่า | ข่าวรับสมัครงาน | ระบบสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย
เว็บไซต์เดิม