คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ สู้โควิด-19 ผนึกกำลังทำสเปรย์การ์ดแบบพกพา แจกนักศึกษาช่วงเปิดเทอม

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ พึ่งโพธิ์ หัวหน้าภาควิชาเคมี นำอาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาเคมี ผนึกกำลังจัดทำสเปรย์แอลกอฮอล์ ในรูปแบบสเปรย์การ์ด (Spray Card) แบบพกพา สำหรับแจกนักศึกษา เตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัย เพื่อป้องกันเชื้อ Covid-19 ในช่วงที่เปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564


        ศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวว่า คณะวิทยาศาสตร์ ตระหนักถึงความปลอดภัยในการป้องกันเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งภายในมหาวิทยาลัย และพื้นที่ชุมชนโดยรอบ ซึ่งที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย ในการจัดทำและส่งมอบแอลกอฮอล์ เจลล้างมือ ให้กับมหาวิทยาลัยในกิจกรรม U2T สู้ภัยโควิด (U2T COVID WEEK) “รุกคลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยในชุมชน” นำแจกจ่ายให้กับโรงเรียนชุมชนในพื้นที่ 15 ตำบล เขตอำเภอวารินชำราบ อำเภอสิรินธร และอำเภอเขมราฐ จ.อุบลราชธานี ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ในส่วนของภายในมหาวิทยาลัย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดทำสเปรย์ แอลกอฮอล์ ในรูปแบบสเปรย์การ์ด (Spray Card ) แบบพกพา แบบหัวฉีดละออง ใช้หมดสามารถเติมได้ ปริมาณบรรจุ 20 ml. สำหรับแจกจ่ายให้นักศึกษา ซึ่งในเบื้องต้นกำหนดให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ และพร้อมจัดทำต่อเนื่องให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่อไป


        หน่วยงานที่สนใจ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทรศัพท์ 045-353407


-----------------------------------------------
เพลิน วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ / ข่าว
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ / ภาพ


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
    https://www.ubu.ac.th/new/news_read.php?id=19675

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
โพสต์โดย สมปอง : ประกาศเมื่อ 22 มิ.ย. 2021   จำนวนผู้อ่าน : 354 ครั้ง

อ่านข่าวทั้งหมด
นักศึกษา | ศิษย์เก่า | ข่าวรับสมัครงาน | ระบบสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย
เว็บไซต์เดิม