นร.โครงการ วมว. คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ชนะเลิศการแข่งขันโครงงาน/สิ่งประดิษฐ์ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มมส.

นร.โครงการ วมว. ศูนย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
ชนะเลิศการแข่งขันโครงงาน/สิ่งประดิษฐ์ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มมส.


       เมื่อวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ นายธีรวุฒิ พลอยจินดามณี และ นายภูดิศ ทัดเทียม นักเรียนโครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เป็นตัวแทนศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีส่งโครงงาน/สิ่งประดิษฐ์ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า) เข้าร่วมการแข่งขันเป็นแบบแบบออนไลน์ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้ชื่อโครงงาน/สิ่งประดิษฐ์ : ระบบตรวจสอบและป้องกันอุบัติเหตุทางรถยนต์โดยใช้การตรวจจับอาการง่วงนอนของผู้ขับขี่ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ โดยมี นายศตภิษัช ไกรษี ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนลือคำหารวารินชำราบ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัชวิน นามมั่น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นที่ปรึกษาโครงงาน/สิ่งประดิษฐ์ ที่สร้างชื่อเสียงและเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นอย่างยิ่ง


       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัชวิน นามมั่น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นที่ปรึกษาโครงงาน/สิ่งประดิษฐ์ กล่าวว่า สำหรับ นายธีรวุฒิ พลอยจินดามณี และ นายภูดิศ ทัดเทียม เป็นนักเรียนโครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ และเป็นตัวแทนศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีส่งโครงงาน/สิ่งประดิษฐ์ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกล่าวต้อนรับคณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน จากโรงเรียน/วิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งวัตถุประสงค์การจัดประกวดโครงงาน/สิ่งประดิษฐ์ครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการสร้างสรรค์โครงงาน/สิ่งประดิษฐ์ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และเป็นเวทีให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ได้แสดงความสามารถ เป็นก้าวแรกสำหรับการก้าวสู่เวทีระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ซึ่งในปีนี้การแข่งขันผลงานกำหนดจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID – 19 เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมการแข่งขันผู้จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการแข่งขันเป็นรูปแบบออนไลน์ กำหนดให้แต่ละทีมเตรียมการนำเสนอโครงงาน/สิ่งประดิษฐ์แบบปากเปล่า 10 สาธิตการทำงานของโครงงาน/สิ่งประดิษฐ์ 10 นาที และตอบคำถามของคณะกรรมการการตัดสิน โดยใช้เวลาทีมละประมาณ 30 – 45 นาที และได้กำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้


     1. แนวคิดใหม่ 20 คะแนน
     2. มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 30 คะแนน
     3. มีคุณค่าและการนำไปใช้ประโยชน์และการต่อยอด 35 คะแนน
     4. การนำเสนอผลงาน/การตอบปัญหา 15 คะแนน


       สำหรับทุกทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก จะได้รับใบประกาศนียบัตรการเข้าร่วมโครงการ และประกาศผลการแข่งขันในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา ทางเพจเฟสบุ๊ก : High School Engineering MSU Project 2021


-----------------------------------------
ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ข่าว/ภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มมส.


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
    https://www.ubu.ac.th/new/news_read.php?id=19569

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
โพสต์โดย สมปอง : ประกาศเมื่อ 17 พ.ค. 2021   จำนวนผู้อ่าน : 658 ครั้ง

อ่านข่าวทั้งหมด
นักศึกษา | ศิษย์เก่า | ข่าวรับสมัครงาน | ระบบสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย
เว็บไซต์เดิม