คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมจัดกิจกรรมตุ้มโฮมฮักแพง สงกรานต์วิถีใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมจัดกิจกรรมตุ้มโฮมฮักแพง สงกรานต์วิถีใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ ธรรมศาลา และลานกิจกรรมอาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทยเรา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สรงน้ำพระและกล่าวอวยพรและให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จากนั้น ศ.ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รดน้ำดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโส เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งในปีนี้จะมีความแตกต่างจากทุกปี เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมต้องผ่านมาตรการเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัดและสอดคล้องกับสถานการณ์ ณ ปัจจุบัน


ประมวลภาพการจัดกิจกรรม


https://drive.google.com/drive/folders/15p9qA0LhsGKKBU-zH7podM5El0eqEb8K?usp=sharing


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
    ลิงค์ภาพกิจกรรมรดน้ำดำหัว ประเพณีสงกรานต์ คณะวิทยาศาสตร์ ครับ https://drive.google.com/drive/folders/15p9qA0LhsGKKBU-zH7podM5El0eqEb8K?usp=sharing

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
โพสต์โดย สมปอง : ประกาศเมื่อ 16 เม.ย. 2021   จำนวนผู้อ่าน : 382 ครั้ง

อ่านข่าวทั้งหมด
นักศึกษา | ศิษย์เก่า | ข่าวรับสมัครงาน | ระบบสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย
เว็บไซต์เดิม