ขอประกาศรายชื่อนักเรียนอันดับสำรอง ครั้งที่ 4 ในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ปีการศึกษา 2563

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ปีการศึกษา 2563  อันดับสำรอง ครั้งที่ 3  เมื่อวันที่ 2  มีนาคม 2564 ที่ผ่านมาแล้วนั้น 


 


เนื่องจากมีนักเรียนบางส่วนได้สละสิทธิ์ ดังนั้นคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนอันดับสำรอง ครั้งที่ 4 ในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. เพื่อเข้ารับการอบรมวิชาการ ค่าย 1 ปีการศึกษา 2563 ในระหว่างวันที่  16 - 30 เมษายน 2564  ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รายชื่อตามเอกสารแนบ


 


จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน สําหรับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก กรุณาดาวน์โหลด “หนังสือตอบรับเข้าค่ายและขออนุญาตผู้ปกครอง” เพื่อยืนยันการเข้าค่าย 1 ปีการศึกษา 2563 โดยกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ จากนั้นสแกนและแนบไฟล์ เพื่อตอบรับเข้าค่าย ที่เว็บไซต์ http://www.olympic.sci.ubu.ac.th/ ในระหว่างวันที่ 22 – 25 มีนาคม 2564 หากไม่ยืนยันการเข้าค่ายตามเวลาที่กําหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
   
  ดาว์นโหลดเอกสาร 1  
โพสต์โดย นัฐพงษ์ : ประกาศเมื่อ 23 มี.ค. 2021   จำนวนผู้อ่าน : 2940 ครั้ง

อ่านข่าวทั้งหมด
นักศึกษา | ศิษย์เก่า | ข่าวรับสมัครงาน | ระบบสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย
เว็บไซต์เดิม