ประกาศขอแจ้งการปรับเปลี่ยนกำหนดการจัด ค่าย 2 ปีการศึกษา 2562 ในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน.

 คณะวิทยาศาสตร์ ขอแจ้งปรับเปลี่ยนกำหนดเวลาการจัดค่าย เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และให้นักเรียนที่ประสงค์จะเข้าค่ายตอบ “แบบประเมินความเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)” โดยส่งก่อนเข้าค่ายตามกำหนดการ ดังต่อไปนี้


1) กำหนดการค่าย 2 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 10 – 24 มีนาคม  2563 
   กำหนดส่ง แบบประเมินความเสี่ยงฯ ภายในวันที่ 9 มีนาคม  2563
1. ค่ายชีววิทยาโอลิมปิก 
2. ค่ายคณิตศาสตร์โอลิมปิก 
3. ค่ายเคมีโอลิมปิก


2) กำหนดค่าย 2 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 20 เมษายน - 4 พฤษภาคม  2563
    กำหนดส่ง แบบประเมินความเสี่ยงฯ ระหว่างวันที่ 16 - 19 เมษายน  2563
1. ค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
2. ค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
3. ค่ายคอมพิวเตอร์โอลิมปิก 
4. ค่ายฟิสิกส์โอลิมปิก


ทั้งนี้ให้ ส่งแบบประเมินมาที่ อีเมล์ :  Lalitphatthra.r@ubu.ac.th  


ดาวน์โหลดประกาศ และ แบบสอบถาม  ตามลิ้งค์แนบ


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
   
  ดาว์นโหลดเอกสาร 1  
   
  ดาว์นโหลดเอกสาร 2  
โพสต์โดย ลลิตภัทรา พงษ์มาลี : ประกาศเมื่อ 04 มี.ค. 2020   จำนวนผู้อ่าน : 1800 ครั้ง

อ่านข่าวทั้งหมด
นักศึกษา | ศิษย์เก่า | ข่าวรับสมัครงาน | ระบบสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย
เว็บไซต์เดิม