คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดค่ายแนะนำการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ให้แก่เยาวชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพิธีมอบทุนสนับสนุนการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 22

 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดค่ายแนะนำการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ให้แก่เยาวชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพิธีมอบทุนสนับสนุนการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 22 (The Twenty-Second Young Scientist Competition: YSC 2020) หรือ YSC2020  รับเกียรติจาก ดร.สุรสิทธิ์ สุทธิคำภา รองคณบดีฝ่ายวิจัย และบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หัวหน้าศูนย์ประสานงาน YSC ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวต้อนรับ และ ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ให้เกียรติมอบทุน และกล่าวแสดงความยินดีและมอบทุนให้กับนักเรียนและครูที่ผ่านการคัดเลือกรอบข้อเสนอโครงงาน ภูมิภาคซึ่งมีโครงงานที่ผ่านเข้าร่วมโครงการจำนวน ทั้งสิ้น 35 โครงงาน รับทุนสนับสนุนการพัฒนาโครงงานๆ ละ 3,000 บาท จากโรงเรียน 15 โรงเรียนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา


                ดร.สุรสิทธิ์ สุทธิคำภา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ หัวหน้าศูนย์ประสานงาน YSC ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าว พิธีมอบทุนสนับสนุนการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 22 มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนให้เด็กไทยในระดับมัธยมศึกษาได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ในระดับประเทศ และเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันระดับนานาชาติ ซึ่งโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อมอบทุนสนับสนุนแก่นักเรียนผู้ที่โครงงานผ่านการคัดเลือก และแนะนำให้เข้าใจถึงการดำเนินการจัดทำโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ พัฒนาโครงงานให้ผ่านการคัดเลือกไปยังรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ และเป็นตัวแทนของประเทศไทยประกวดระดับนานาชาติ 


              กิจกรรมโครงการครั้งนี้ นอกจากมีการมอบทุนแล้ว ยังมีกิจกรรมเปิดโลกวิศวกรรมศาสตร์ นวัตกรรม พลังงานและสิ่งแวดล้อม บรรยายพิเศษ หัวข้อ “การตรวจสอบจุดเด่น/จุดด้อยข้อเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ด้วยตัวเอง” กิจกรรมถ่ายทอดประสบการณ์การจากผู้เข้าแข่งขันในเวทีระดับโลก จากนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณพิษณุโลก กิจกรรม Workshop แนะนำแนวทางในการจัดทำข้อเสนอโครงงานและนำเสนอผลงาน กรรมการ YSC คณะวิทยาศาสตร์  การให้คำชี้แนะและแนวทางการปรับปรุงโครงงานให้แก่เยาวชน แบ่งเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่


             กลุ่มที่ 1 สาขาคอมพิวเตอร์และสาขาคณิตศาสตร์ 


             กลุ่มที่ 2 สาขาสิ่งแวดล้อม                                        


             กลุ่มที่ 3 สาขาวิศวกรรมศาสตร์ และฟิสิกส์และดาราศาสตร์           


             กลุ่มที่ 4 สาขาวัสดุศาสตร์                                                        


             กลุ่มที่ 5 สาขาเคมี                                                        


             กลุ่มที่ 6 สาขาวิทยาศาสตร์พืช      


ลิ้งค์ภาพถ่ายเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/1h4KRng96ZCgg2P_TxF6xOztc_JrQ_Mz4?usp=sharing                  


เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
    http://http://www.ubu.ac.th/new2018/news_read.php?id=17518

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
โพสต์โดย ผู้ดูแลระบบ : ประกาศเมื่อ 25 ธ.ค. 2019   จำนวนผู้อ่าน : 418 ครั้ง

อ่านข่าวทั้งหมด
นักศึกษา | ศิษย์เก่า | ข่าวรับสมัครงาน | ระบบสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย
เว็บไซต์เดิม