คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ณ โรงเรียนโนนค้อคุลุ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 12 ณ โรงเรียนโนนค้อคุลุ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายประเดิม บุญเกลี้ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนค้อลุคุ เป็นประธานเปิดและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักเกียรติ จิตคติ หัวหน้าโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำทีมคณาอาจารย์และนักศึกษาจากภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีลงพื้นที่บริการวิชาการจัดกิจกรรมมหาวิทยาลัยเด็กสัญจร ให้แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนโนนค้อลุคุ โรงเรียนไร่ใต้ และโรงเรียนผักหย่า จำนวน 137 คน พร้อมทีมวิทยากรและนักศึกษาพี่เลี้ยงจากภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 12 คน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักเกียรติ จิตคติ หัวหน้าโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า สำหรับโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย เป็นโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมีรูปแบบการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้นได้ทำกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย โดยมีผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย และพี่เลี้ยงนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก คอยดูแลให้คำแนะนำระหว่างที่นักเรียนทำกิจกรรมด้วยตนเอง เพื่อกระตุ้นความสนใจการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ให้รู้จักสังเกต รู้จักคิด รู้จักตั้งคำถาม และค้นหาคำตอบด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชน ได้รับงบสนับสนุนจาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นอกจากกิจกรรมมหาวิทยาลัยเด็กสัญจรแล้ว ยังมีกิจกรรมฟื้นฟูหลังน้ำลด ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเคแอสไซน์ จำกัด และบริษัทเคแอสไซน์ (ประเทศไทย) จำกัด เอื้อเฟื้อสีทาอาคาร และสีทาไม้ พร้อมอุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมความเสียหายหลังน้ำท่วม เพื่อใช้ซ่อมแซมและทำความสะอาดอาคารสถานที่ที่ได้รับความเสียหายให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้ดังเดิมhttp://www.ubu.ac.th/new2018/news_read.php?id=17284
------------------------------------
ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ข่าว/ภาพ ภาควิชาเคมี ม.อุบลฯลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
    https://www.facebook.com/nok.tippawan.9/posts/2015162808586176?__xts__[0]=68.ARCFEYJLi8J2APKc0QRuB0rlmUIIm-oMqcP-zdPDISLRpoN_Uau3k8_5IWnwf3akqytHjV9YFMmUcBELUcMtCst2WzmhybzaUPuj9UYnb6QHITAwjR7h5FaKLcAiVwEdjH-rYBdOowDKfDcGD5FAEy7mDq2RJPtOKhNx2CZ6RG2-zJSyqHpOlbmCLN5ARKTqQw_ai6ZyAO4mddSAz3VBJFZgSYT77ZZWh2m2HoVDkbzVzD5eV95tWL164_nnmY2WX-v48V4l7LrYMStT1YLxEvsuw-ZBNp9RqpRTJ-sSl16TDSRruUfun73vDP7ano07eihyOqwOQJ_99n4Fv8EaDHVZ9Q&__tn__=H-R

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
โพสต์โดย ผู้ดูแลระบบ : ประกาศเมื่อ 05 พ.ย. 2019   จำนวนผู้อ่าน : 630 ครั้ง

อ่านข่าวทั้งหมด
นักศึกษา | ศิษย์เก่า | ข่าวรับสมัครงาน | ระบบสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย
เว็บไซต์เดิม