ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง สิทธิ์อดีตผู้แทนศูนย์ ปีการศึกษา 2560 เพื่อเข้าร่วมในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2561

ตามที่  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้กำหนดจัดอบรมวิชาการ ค่าย 2 ในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. จํานวน 7 สาขาวิชา ได้แก่ ค่ายชีววิทยาโอลิมปิก ค่ายเคมีโอลิมปิก ค่ายฟิสิกส์โอลิมปิก ค่ายคณิตศาสตร์โอลิมปิก ค่ายคอมพิวเตอร์โอลิมปิก และค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก (.ต้น) และค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก (.ปลาย) เพื่อเข้ารับการอบรมวิชาการดังกล่าว  ในระหว่างวันที่  12 - 26  มีนาคม  2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


 ในการนี้  คณะวิทยาศาสตร์ ได้พิจารณาการให้สิทธิ์อดีตผู้แทนศูนย์ ปีการศึกษา 2560  สามารถแจ้งเข้าร่วมอบรมวิชาการ ค่าย 2 ปีการศึกษา 2561 หรือ เข้าร่วมสอบคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์ ปีการศึกษา 2561 ซึ่งมีรายละเอียดแต่ละค่ายวิชา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ดังนั้น สำหรับนักเรียนที่สนใจโปรดกรอกใบสมัครสิทธิ์อดีตผู้แทนศูนย์เพื่อยืนยันการเข้าร่วม ในปีการศึกษา 2561 ภายในวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 หากพ้นกำหนดในช่วงเวลาดังกล่าวถือว่าท่านสละสิทธิ์


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
   
  ประกาศสิทธิ์ผู้แทนศูนย์  
โพสต์โดย ผู้ดูแลระบบ : ประกาศเมื่อ 11 ม.ค. 2019   จำนวนผู้อ่าน : 4527 ครั้ง

อ่านข่าวทั้งหมด
นักศึกษา | ศิษย์เก่า | ข่าวรับสมัครงาน | ระบบสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(Privacy Policy) | ข้อตกลงด้านสิทธิ์การใช้งาน