ข่าวประกาศหน่วยงาน : งานพัฒนานักศึกษา
นโยบายการไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้มีเชื้อเอสไอวีในการสมัคร การคัดเลือก และการเรียนหรือศึกษาต่อในสถานศึกษา
22 ธ.ค. 2021
โพสต์โดย : ศันสนืย์ สืบสุข
กำหนดการฝึกซ้อม และกิจกรรมถ่ายภาพหมู่ร่วมกับบัณฑิตใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
12 ธ.ค. 2021
โพสต์โดย : ศันสนืย์ สืบสุข
แนวปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2563
07 ธ.ค. 2021
โพสต์โดย : ศันสนืย์ สืบสุข
วิทยาลัยอาชีวศึกษาการท่องเที่ยวและการโรงแรมอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างหลายอัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2564
18 พ.ค. 2021
โพสต์โดย : ศันสนืย์ สืบสุข
การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อขอรับทุนการศึกษา สำหรับผู้มีคุณสมบัติพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564
13 พ.ย. 2020
โพสต์โดย : ศันสนืย์ สืบสุข
ประกาศ การขอกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2563
15 พ.ค. 2020
โพสต์โดย : สมบัติ หลักบุญ
บริษัท อิมเพิลพลัส จำกัด ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน
27 ม.ค. 2020
โพสต์โดย : ศันสนืย์ สืบสุข
รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษามูลนิธิทุนศึกษาสร้างฝัน ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2
07 ม.ค. 2020
โพสต์โดย : ศันสนืย์ สืบสุข
รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ประจำปี 2563
07 ม.ค. 2020
โพสต์โดย : ศันสนืย์ สืบสุข
รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษามูลนิธิอมตะ (โครงการทุนอัจฉริยะ)
16 ธ.ค. 2019
โพสต์โดย : ศันสนืย์ สืบสุข
รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษามูลนิธิทุนศึกษาสร้างฝัน ประจำปีการศึกษา 2562
12 พ.ย. 2019
โพสต์โดย : ศันสนืย์ สืบสุข
รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาวิจิตรพงศ์พันธ์เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม ประจำปีการศึกษา 2562
11 พ.ย. 2019
โพสต์โดย : ศันสนืย์ สืบสุข
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน ในคุณวุฒิปริญญาโท ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพื่อปฏิบัติงานส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จำนวน 18 อัตรา [รับสมัครระหว่าง 21 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2562
05 พ.ย. 2019
โพสต์โดย : ศันสนืย์ สืบสุข
มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะประกาศให้ทุนการศึกษาโครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
17 ต.ค. 2019
โพสต์โดย : ศันสนืย์ สืบสุข
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2562
02 ส.ค. 2019
โพสต์โดย : ศันสนืย์ สืบสุข
รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษาผู้ประกอบการร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
15 ก.ค. 2019
โพสต์โดย : ศันสนืย์ สืบสุข
รับสม้ครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2562
09 ก.ค. 2019
โพสต์โดย : ศันสนืย์ สืบสุข
รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม ประจำปีการศึกษา 2562
08 ก.ค. 2019
โพสต์โดย : ศันสนืย์ สืบสุข
รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2562
08 ก.ค. 2019
โพสต์โดย : ศันสนืย์ สืบสุข
รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย 2562
27 มิ.ย. 2019
โพสต์โดย : ศันสนืย์ สืบสุข
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเรียนเชิญผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม "คณบดีพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562"
23 พ.ค. 2019
โพสต์โดย : ศันสนืย์ สืบสุข
ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และคณาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรมบายเนียร์ 2561 และปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
17 เม.ย. 2019
โพสต์โดย : ศันสนืย์ สืบสุข
แจ้งผลการคัดเลือกทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2561
03 เม.ย. 2019
โพสต์โดย : ศันสนืย์ สืบสุข
ประชาสัมพันธ์การประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์ "วันครู" ประจำปี ๒๕๖๒ หัวข้อ "คุณธรรมนำครูไทย"
30 พ.ย. 2018
โพสต์โดย : สมบัติ หลักบุญ
ประกาศผ่อนพันการเกณฑ์ทหาร ปี 2561 รอบสุดท้าย
15 พ.ย. 2018
โพสต์โดย : สมบัติ หลักบุญ
กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2561
13 พ.ย. 2018
โพสต์โดย : สมบัติ หลักบุญ
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาวิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริม ศาสนา การศึกษา และสังคม ประจำปีการศึกษา 2561
22 มี.ค. 2019
โพสต์โดย : ผู้ดูแลระบบ
แจ้งผลการคัดเลือกทุนการศึกษา มูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) ปีการศึกษา 2562
08 มี.ค. 2019
โพสต์โดย : ผู้ดูแลระบบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษาวิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริม ศาสนา การศึกษา และสังคม ประจำปีการศึกษา 2561
25 ก.พ. 2019
โพสต์โดย : ผู้ดูแลระบบ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "Science International Day และรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมประกวดร้องเพลง และแสดงละครสั้นภาษาอังกฤษ (ประเภททีม)
25 ก.พ. 2019
โพสต์โดย : ผู้ดูแลระบบ
ประกาศผลผู้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ โครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ประจำปีการศึกษา 2561
20 ก.พ. 2019
โพสต์โดย : ผู้ดูแลระบบ
แจ้งผลการคัดเลือกทุนการศึกษาเอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ประจำปีการศึกษา 2561
24 ม.ค. 2019
โพสต์โดย : ผู้ดูแลระบบ
รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษาวิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริม ศาสนา การศึกษา และสังคม ประจำปีการศึกษา 2561
24 ม.ค. 2019
โพสต์โดย : ผู้ดูแลระบบ
ผลการคัดเลือกทุนการศึกษา "มูลนิธิทุนศึกษาสร้างฝัน" ประจำปีการศึกษา 2561
14 ม.ค. 2019
โพสต์โดย : ผู้ดูแลระบบ
ผลการคัดเลือกทุนการศึกษาเทสโก้ โลตัส เพื่อนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561
03 ม.ค. 2019
โพสต์โดย : ผู้ดูแลระบบ
แจ้งกำหนดการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา "มูลนิธิทุนศึกษาสร้างฝัน" ประจำปีการศึกษา 2561 (ระดับมหาวิทยาลัย)
03 ม.ค. 2019
โพสต์โดย : ผู้ดูแลระบบ
ขอเชิญบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมพิธีแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560
11 ธ.ค. 2018
โพสต์โดย : ผู้ดูแลระบบ
รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ประจำปีการศึกษา 2562
07 ธ.ค. 2018
โพสต์โดย : ผู้ดูแลระบบ
รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา "จุมภฏ-พันธุ์ทิพย์" ประจำปีการศึกษา 2562
07 ธ.ค. 2018
โพสต์โดย : ผู้ดูแลระบบ
รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา "มูลนิธิทุนศึกษาสร้างฝัน" ประจำปีการศึกษา 2561
07 ธ.ค. 2018
โพสต์โดย : ผู้ดูแลระบบ
รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาจากผู้มีจิตศรัทธาสนับสนุนทุนการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
12 พ.ย. 2018
โพสต์โดย : ผู้ดูแลระบบ
ปฏิทินข่าวและกิจกรรมประจำคณะ
นักศึกษา | ศิษย์เก่า | ข่าวรับสมัครงาน | ระบบสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย
เว็บไซต์เดิม